Câu chuyện lễ hội đầu năm - Radio cà phê 24/02/2018

TS Nguyễn Hữu Nguyên - Trung tâm tư vấn TW Hội Liên hiệp Thanh niên VN và Ths tâm lý Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm đào tạo & ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt tham gia trò chuyện về mùa lễ hội đầu năm.

 

 

.mp3

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo