Xử lý ra hoa nghịch mùa trên sầu riêng - Kết nối nhà nông 03/05/2018

Để có được vườn sầu riêng ra hoa nghịch vụ theo ý muốn thì nhà vườn cần làm đúng kỹ thuật, từ chăm sóc sau thu hoạch, xử lý ra hoa, đậu trái, chăm sóc và nuôi dưỡng trái và bảo quản sau thu hoạch.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo