Xử lý cây thanh long nghịch vụ - Kết nối nhà nông 22/03/2018

Mùa thanh long tự nhiên là từ tháng 4 tới tháng 9, tuy nhiên, vào mùa nghịch, một số nhà vườn đã dùng kỹ thuật thắp đèn tạo quả trái vụ để chủ động thu hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo