Sầu riêng sau thu hoạch, chăm sóc thế nào? - Kết nối nhà nông 05/04/2018

Sau khi thu hoạch, nhiều vườn sầu riêng sẽ suy yếu, phát triển kém, nếu không chăm sóc kịp thời và hợp lý để cây hồi phục thì sẽ làm giảm năng suất và chất lượng trái của vụ sau.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo