Quy trình chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái - Kết nối nhà nông 19/04/2018

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình canh tác sầu riêng, vấn đề chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn mang trái có ý nghĩa hết sức quan trọng.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo