Quản lý dịch hại trên thanh long - Kết nối nhà nông 29/03/2018

Mặc dù thanh long là loại cây tương đối ít sâu bệnh, song để đảm bảo năng suất và chất lượng trái thanh long ngon, sạch và an toàn, nàh vườn cần chú ý quản lý tốt dịch hại trên thanh long.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo