Quản lý dịch hại trên sầu riêng mùa nắng - Kết nối nhà nông 26/04/2018

Sâu hại và bệnh hại ở cây sâu riêng ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ thuật trồng, những biện pháp phòng sâu hại, bệnh hại sẽ giúp năng suất sầu riêng được tăng cao.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo