Quản lý dịch hại trên cây có múi - Kết nối nhà nông 10/05/2018

Nhóm cây ăn quả có múi (gồm có bưởi, quýt, cam, chanh) là những loại cây tương đối dễ trồng và mang lại thu nhập cao. Vì vậy, nhà vườn cần có biện pháp quản lý dịch hại tốt để có năng suất cao nhất.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo