Kỹ thuật phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch - Kết nối nhà nông 01/02/2018

Cây sầu riêng sau thu hoạch thường mất sức trầm trọng đây là giai đoạn mà nhà vườn cần phục hồi cây sầu riêng sau thu hoạch, giúp cây cho năng suất sản lượng cao trong mùa vụ tới.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo