Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi bông - Kết nối nhà nông 12/04/2018

Giai đoạn ra hoa kết trái là giai đoạn quan trọng cây sầu riêng vì ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng trái của cây.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo