Chăm sóc cây có múi giai đoạn nuôi trái - Kết nối nhà nông 24/05/2018

Thời kì cây ra hoa, đậu quả là thời kì cây nhạy cảm nhất. Nếu chăm sóc không đúng cách sẽ làm giảm năng suất và chất lượng của cây trồng.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo