Bón phân cho cây thanh long - Kết nối nhà nông 15/03/2018

Lượng phân bón thay đổi theo tính chất đất, theo tuổi của cây và theo sản lượng mà cây đã cho.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo