Bón phân cho bưởi da xanh giai đoạn mang trái - Kết nối nhà nông 08/02/2018

Bưởi Da Xanh được trồng quanh năm nhưng nên trồng vào đầu mùa mưa để tiết kiệm công tưới. Bón phân cho bưởi được chia ra làm 3 giai đoạn (trừ giai đoạn vườn ươm).

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo