Chăm sóc hồ tiêu giai đoạn làm bông - Kết nối nhà nông 14/04/2018

Tiêu là loại công trồng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất cao. Đặc biệt giai đoạn ra hoa và làm bông có tính chất quyết định đến năng suất của vườn tiêu trong cả năm.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo