Công nghệ sinh học Bồ Đề 688 cho cây trồng và thủy hải sản