Chăm sóc trẻ ho gà tại gia đình - Chung tay phòng chống dịch 16/04/2018

Với những trẻ mắc ho gà thể nhẹ: Số cơn ho ít, thời gian mỗi cơn ho ngắn, trẻ vẫn ăn uống bình thường, trong cơn ho không tím mặt, những trường hợp này có thể chăm sóc trẻ tại nhà.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo